Gương Thông Minh
AI AR Thế Hệ Mới

Đột phá công nghệ để mở rộng khả năng trải nghiệm tại cửa hàng của bạn.
Miễn phí phần mềm chăm sóc khách hàng.

Dựa trên nền tảng công nghệ trí tuệ nhân tạo.
Đánh giá chi tiết 48 thông số về làn da của bạn.
Thiết lập chu trình chăm sóc da dành riêng cho bạn.

PHẦN MỀM QUẢN LÝ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Hệ thống tối ưu, tăng trải nghiệm người dùng.
Quản lý & sử dụng dữ liệu khách hàng hiệu quả.

HIỆU QUẢ

Quản lý hiệu Quả làm việc sales/CSKH trước & sau
khi khách hàng sử dụng dịch vụ (theo thời gian thực)

DATA KHÁCH HÀNG

Quản lý & Sử dụng data khách hàng hiệu quả

GƯƠNG THÔNG MINH THẾ HỆ MỚI -
NÂNG TẦM PHÁT TRIỂN,
ĐỘT PHÁ CÔNG NGHỆ